Inteligjenca artificiale mund të kuptohet si gjuhë makine që vepron si njerëzit. Mësimi i Mbikëqyrur, Mësimi i Mbikëqyrur, Mësimi i Përforcimit dhe Mësimi i Ansamblit janë disa nga llojet e të mësuarit në makinë. Algoritme të ndryshëm të Inteligjencës Artificiale që përdoren për t'i bërë gjuhët e makinës më efektive dhe të shpejta. Të dy daljet dhe hyrjet përdoren në të njëjtën kohë në algoritmet e inteligjencës artificiale për të prodhuar rezultate. Algoritmet e klasifikimit, algoritmet e regresionit dhe janë lloje të algoritmeve të inteligjencës artificiale. Më tej, këto lloje gjithashtu kanë klasifikim të cilin do ta kuptojmë në këtë artikull. Parashikimi i çmimeve të tregut të aksioneve, parashikimi i motit janë disa nga shembujt e Zbatimit ku përdoren algoritmet e Inteligjencës Artificiale.