Sme hrdí na to, že sme certifikovanými partnermi Leadinfo!

Vývoj webových a mobilných aplikácií

Big Data Analytics a Data Science

Umelé spravodajstvo a strojové učenie

Riešenia AR a VR

ZOBRAZIŤ VŠETKY SLUŽBY 

Chatbots

Chatboty sa pre firmy stávajú zásadnými pre automatizáciu sociálnych interakcií. Zákaznícky servis je jednou z oblastí, kde môžu byť chatboty neuveriteľne užitočné, najmä preto, že často nie je k dispozícii žiadny zákaznícky servis pre ľudí. Podpora produktu a samoobslužné služby sú ďalším miestom, kde môžu chatboty prísť vhod. Jedna z dôležitých technológií, ktorú firmy stále častejšie používajú. Pomáha automatizovať funkcie back office a poskytovať zákaznícku podporu prostredníctvom automatizovaných odpovedí na otázky a požiadavky zákazníkov. Aby mohli firmy naplno využívať tieto funkcie chatbotu, musia investovať do vývoja stratégie chatbota. Chatboty sú čoraz dôležitejšie, pretože firmy sa snažia automatizovať sociálne interakcie, pretože mnoho ľudí už jednoducho prestáva komunikovať s ľuďmi prostredníctvom telefónneho hovoru. Relevantnosť chatbotov rastie, pretože firmy hľadajú spôsoby, ako znížiť náklady automatizáciou procesov back office, čím uvoľňujú zdroje zamestnancov. Cieľom chatbotov je poskytnúť prispôsobené užívateľské prostredie koncovému používateľovi bez potreby priamej ľudskej interakcie

Čo je v Chatbotovi?

Prvá vec, ktorú musíte pochopiť, je, čo je to chatbot. Chatboti sú počítačové programy, ktoré môžu v softvéri simulovať a napodobňovať ľudskú konverzáciu. Tie potom môžu byť použité na automatizáciu rôznych funkcií. Chatboti môžu počúvať, porozumieť ľudskému jazyku a byť prekvapivo efektívni pri odpovediach na otázky a pri plnení jednoduchých úloh. Znie to ako vysnený klient pre servisného robota akéhokoľvek druhu, však? Aby sme pochopili, ako veľké technologické spoločnosti využili chatboty, je užitočné skočiť priamo do vývoja chatbota. Ako možno viete, chatboty svojho času používali výlučne veľké korporácie, ale v súčasnosti presahujú široké spektrum odvetví, ako je maloobchod, zdravotníctvo, marketing, elektronický obchod, telefonické centrá atď. Dnes sa chatbot stále viac používa v rôznych odvetviach ako sú finančné služby, služby SaaS, cez internet a ďalšie. Pat Flynn zo spoločnosti Falcon Systems nás informuje, že dnešného chatbota možno považovať za konverzačného agenta. Podľa neho na to, aby bol chatbot považovaný za konverzačný, musia programy: Zatiaľ čo sa môžete hádať, či (a do akej miery) sú tieto požiadavky stále splnené (a ako by sa tieto požiadavky mali v závislosti od aplikácie prehodnotiť), faktom zostáva, že chatboty rýchlo dozrievajú. Vývoj robotov sa postupne viac a viac podobá technológii smerujúcej k plneniu cieľa konkrétneho programu služieb, a nie plnohodnotnému agentovi prieskumu. Chatbota je možné automatizovať pomocou skriptu AIML alebo vo vašom vlastnom jazyku podľa ľubovoľného jednoduchého softvéru na spracovanie textu, ako je Gmail alebo Dokumenty Google. Ide o to, že vyššie uvedený proces skladania skriptov a spracovania AIML je rýchly a ľahký proces bez ohľadu na to, kde robota vyvíjate. Najčastejšou mylnou predstavou je, že chatboty sú konštruované výhradne za účelom použitia podobného procesu sociálnej interakcie, ako sú ľudské call centrá alebo agenti zákazníckych služieb. Ako nám hovorí Eric Foster zo spoločnosti Zapier: „Vývoj chatbota je predovšetkým o vybudovaní adaptabilného a rozšíriteľného systému, ktorý dokáže flexibilne reagovať tak, aby dokázal spracovať široký rozsah interakcií so zákazníkmi.

 

Rozmnožte sa v chatbotoch

Značky presúvajú svoje zameranie na chatboty, pretože chatboty sú schopné vytvárať vyššie príjmy v porovnaní s interakciami svojich zákazníkov s nimi (aktuár CSCI Actuarial 2020). Spoločnosti v súčasnosti výrazne investujú do chatbotov, aby automatizovali sociálne interakcie, skracovali očakávania služieb zákazníkom a rozvíjali lojalitu zákazníkov programy, ktoré automatizujú interakcie používateľov. Chatboty sú niektoré z najobľúbenejších foriem chatbotov a majú významný vplyv na obchodné procesy, najmä v maloobchode, poisťovníctve, komerčnom bankovníctve a zdravotníctve.

Keď sociálni pracovníci prvýkrát hovorili s deťmi, ktoré im boli zverené, nevedeli porozumieť ani hovoriť jazykom, ktorý sa učili v organizovaných triedach. Prostredie nebolo nastavené tak, aby im umožnilo úspešné začlenenie sa do školského prostredia. Každý deň boli deti požiadané, aby odpovedali na svoju interakciu s iným študentom pomocou konkrétneho mena. Nepomohlo im to však porozumieť emočnému stavu ostatných v škole a tento nedostatok empatie bol jedným z bežne uvádzaných problémov, s ktorými sa stretávajú. Pre deti bolo v rastúcom procese ťažké vnímať kultúru a normy školy, a preto im bolo ťažké vybudovať si pocit spolupatričnosti. Učenie sa v určitom jazyku bola jednou z najzrejmejších výziev, s ktorými sa stretávali, keď boli obklopení jazykom iného jazyka, čo ich sprevádzalo strachom z toho, že sa zmeškali na nejakú tému, a prinútilo ich naučiť sa sociálne narážky z jazyka, ktorý v nich ešte nezískali. proces vzdelávania (Semple, Moore & Green, 2012) V nasledujúcich rokoch, počas globálnej pandémie, čelili tým istým sociálnym problémom rodičia detí, ktoré sa nedokázali integrovať do školských procesov. Títo rodičia čelili problémom s rozprávaním sa so svojimi deťmi a často sa ocitli v tom, že museli podrobne opísať, čo sa učia, a keď hovorili so svojimi vnúčatami, neboli schopní so sebou priniesť žiadne ďalšie externé informácie, ak nejaké boli. Učenie sa v cudzom jazyku bola ďalšou výzvou, s ktorou sa stretli. Vytvorenie prostredia, akým je napríklad domáce prostredie, v ktorom opatrovateľ hovoril s dieťaťom v jazyku, ktorý sa opatrovateľka učila, bola ďalšou výzvou, ktorú tento nový jazyk predstavoval, ak sa nedokázali s novým jazykom usadiť vo svojom domácom prostredí.

Keď vypukla globálna pandémia, mnoho spoločností stratilo svojich obchodných partnerov, zákazníkov a dôveru svojich zákazníkov v nich a museli sa znova vynájsť. Návyky, ako každodenné e-maily, zostávajú relevantné počas celého roka. Návyky sú každodenné správy, ktoré dostávate a ktoré sa týkajú konkrétneho cieľa. Implementačné návyky majú množstvo výhod, vrátane spomínanej automatizácie funkcií, úspory nákladov a zabezpečenia prepojenia s ostatnými. 

Moje projekt prednosti

Budujeme a vyvíjame pre prácu, život a komunikáciu. Prijímame projekty s cieľom nájsť inteligentné, nové riešenia problémov, veľkých i malých.

WhatsApp nás

Ukončite mobilnú verziu