5 výhod používania geofencingu. Zistite, čo je geofencing a ako vám technológie ako Wi-Fi, majáky, GPS atď. Môžu pomôcť využiť marketing založený na polohe.