Уламжлалт техникийн шинжилгээ нь аль хэдийн болсон залилан бөгөөд үүнийг эргэж харахад хэцүү болгодог. Энэ нийтлэлд бид өгөгдлийн шинжилгээг Blockchain Analytics хэрхэн олж авахыг урагшлуулж байна. Blockchain нь том компаниудад дүн шинжилгээ хийх хүчин чармайлтаа илүү үнэ цэнэтэй болгох боломжийг хэрхэн олгосон талаар бид бас ярилцдаг.