Diskuse - 

0

Diskuse - 

0

Jak získat výhody z platformy AI Talent Management Platform

Navrhovaný alternativní název: Výhody platformy AI Talent Management
Obrázek z Unsplash.com
 
 k supermarket optUmělá inteligence ovládá svět. Jsou vidět z školy které učí naše dětinapodobování vašich nákupů Zkušenosti. Není žádným tajemstvím, že stroje jsou neustále uváděny do provozu v různých odvětvích - a to z dobrého důvodu.
 
Stroje se zdají být efektivnější, konzistentnější a dokonce flexibilnější. S rychlým růstem těchto robotů se očekává, že budou použity v jiných nedotčených oblastech.
 
 Jedna oblast, ve které začíná být účinnost Umělá inteligence je Talent Management.

Co je to umělá inteligence?

 
Než budeme diskutovat o všech nových možnostech, které přináší Umělá inteligence„Nejprve musíme pochopit, co to je. Umělá inteligence je počítač, který se chová jako člověk. Prostudujte situaci a poté se rozhodněte, co dělat.
 
Umělá inteligence je vyškolen k přijímání dat a provádění odpovídající reakce. Klíčovým termínem je „vyškolení“, protože situace bývají subjektivní a optimální reakce na situaci vyžaduje zkušenost. Tuto zkušenost dávají společnosti, které říkají AI, co v určité situaci chtějí.
 
Celý růst těchto robotů trval desítky let ups a downs než to konečně dosáhlo toho, co je dnes. Je to doslova stroj v práci, ke které je přiřazen, s využitím tisíců algoritmů za sekundu k určení nejlepšího možného postupu.

Nová práce pro umělou inteligenci

Obrázek z Unsplash.com
 
Jak již bylo zmíněno, tyto programy byly využívány v různých odvětvích, jako např Vzdělání, Zdravotní péče, Zabezpečenía to i pro rekreační účely. 
 
Umělá inteligence si razí cestu k talent managementu.
 
Ano, budoucí uchazeči o zaměstnání se možná dívají na programy, aby zjistili, zda práci dostanou nebo ne. Řízení talentů je velmi komplikované odvětví, které se zabývá velmi kontextovými situacemi. 
 
Být komplikovaným sektorem znamená, že je třeba zohlednit spoustu faktorů.
 
Faktory mohou zahrnovat žadatelovy zkušenosti, kariérní cíle, pracovní morálku a možná dokonce i spojení. To i nadále získává na složitosti, pokud jde o řízení zaměstnanců a určování, zda si pracovník zaslouží trest nebo varování.
 
Zaměstnanci managementu talentů mají za úkol všechny tyto věci vzít v úvahu a poté rozhodnout, co je třeba udělat. Velmi komplikované, husté a životně důležité oddělení společnosti.
 
Takový popis dělá Umělá inteligence znít jako nejlepší muž – nebo robot pro tuto práci.
Řízení talentů se často používá jako synonymum Lidské zdroje. Toto je oddělení, které má na starosti najímání, propouštění a udržování zaměstnanců společnosti.

  1. Hledá se nový talent

 
Jednou z hlavních rolí talent managementu je přijímání nových zaměstnanců. Provedení stovek životopisů se zdá jako velmi únavná a únavná práce. Faktorování v různých sadách dovedností, zkušeností, doporučení a dokonce i věku je jen špičkou ledovce pro přijímání nových zaměstnanců.
 
S ohledem na klady Umělá inteligence, (jako je neuvěřitelná rychlost při zachování přesnosti) není žádným překvapením, že AI z hlediska nábor talentů se stává výraznějším. 
 
Jak již bylo zmíněno, tyto programy mohou procházet daty různých uchazečů rychlostí a konzistencí mnohem lépe, než může dosáhnout jakýkoli člověk.
 
S chatbots také umožňuje, aby byla z rovnice odstraněna lidská zaujatost. Nechat tyto talent management plošiny zkoumat pouze uchazeče z hlediska jejich dovedností a zkušeností. To umožňuje inkluzivnější a efektivnější způsob náboru.
 
Nábor AI je obzvláště účinný, protože stroj se učí, co společnost chce. Není to jednoduchý kontrolní seznam, který by umožnil vstup komukoli. AI se dívá na různé aspekty, které společnost považuje za důležité, a stanoví prioritu podle daných kritérií.
 
Monitorování žadatelů je také velmi důležité. Během pohovoru se od HR očekává, že bude sledovat řeč těla, manýry a hlavně slova použitá uchazečem. Kromě hledání toho, co společnost chce, může AI také označit rasistické nebo nevhodné výrazy, které slouží jako ukazatele pro problémového zaměstnance.
 
Obrázek z Unsplash.com

  1. Udržování kvality a kvantity zaměstnanců

 
Další funkcí talent managementu je péče o zaměstnance. To může zahrnovat sledování jejich blahobytu, zajištění spravedlivé odměny a dokonce zajištění bezpečného prostoru pro ně. 
 
Dobré zacházení se zaměstnanci vede ke skvělým výsledkům společnosti. AI je tu, aby zajistila, že zaměstnanci dostanou to, co si zaslouží.
 
AI poskytla zaměstnancům bezpečný způsob anonymního podávání stížností na jiné nevhodné spolupracovníky. Ještě jednou použití chatbots Zaměstnanci mohou klidně nahlásit takové chování, aniž by se museli bát, že budou odhaleni.
 
Tyto programy také sledují výkonnost zaměstnanců v průběhu času. Zajištění kontroly kvality pro společnost a spravedlivé odměny pro zaměstnance. Některé programy AI měly za úkol studovat výkon a zajistit, aby pracovníci dostali adekvátní výplatu.
 
Programy umělé inteligence jsou skvělé nejen pro zaměstnance, ale i pro společnosti. Některé talentové programy byly naučeny sledovat určité vzorce chování, které vedou k rezignaci. Umožnění společnosti vstoupit, pokud potřebuje obsadit pozici.
 
Mít bystrozraký stroj bez předpojatosti se zdá být dokonalým kandidátem Lidské zdroje.
 
To vše je možné díky školení poskytovanému společností. AI může fungovat tak, jak společnost potřebuje a chce, na základě toho, co program učí. Zajistit, aby etické politiky ze dne obchodní jsou udržovány.

  1. AI Talent Management může být přínosem pro kohokoli

 
Různé výhody řízení talentů AI, které byly dosud uvedeny, všechny směřují k pomoci zaměstnanci a společnosti. AI může také pomoci nezaměstnanému sektoru.
 
Žadatelé mohou sestavit podrobnosti o svých dovednostech a zájmech a nechat programy AI hledat nejlepší shodu. Tyto programy mohou poskytnout žadatelům společnost, která potřebuje jejich dovednosti, nebo třeba kancelář, která odpovídá kariérním cílům.
 
Uchazeči již nemusí otrokovat noviny nebo veletrhy práce, aby našli příležitost. Řízení talentů umělé inteligence společnostem jednoduše neposílá spoustu životopisů. Mohou také pomoci studentům spojit se s mentory a možnostmi stáží.
 
AI poskytuje studentům efektivní průvodce plánováním kariéry. Pomáhá jim to přejít z nezaměstnanosti na hodnotné členy společnosti.
 
Umělá inteligence jim nepřestává pomáhat jen proto, že mají dovednosti, které jim umožní získat práci. AI také pomáhá připravit tyto nové zaměstnance na budoucí kariérní cesty, které mohou být klíčové pro úspěch společnosti. 
 
Pathing kariéry AI umožňuje zaměstnancům růst a stavět na počátečních sadách dovedností, které měli ve svůj prospěch i pro společnost. 
 
Protože AI zlepšuje vztah mezi zaměstnanci a společností, celkově zlepšují kvalitu společnosti. Vylepšená společnost vede ke zlepšení kvality služeb nebo produktů.
 
Vylepšené služby a kvalita v konečném důsledku pomáhají spotřebitelům. Celkově AI nakonec pomáhá každému a přitom má na paměti jeho nejlepší zájmy.

Key Takeaways

 
Umělá inteligence je rychle rostoucí a efektivní odvětví. Nadále se rozšiřuje do různých oblastí a využívá je na maximum. To pomáhá různým průmyslovým odvětvím vyrábět produkty a služby rychleji a ve vyšší kvalitě.
 
Talent Management je sektor plný dat, který denně řeší tisíce rozhodnutí. Tato rozhodnutí může AI učinit v krátkém čase. To je možné, pokud společnost investuje do školení AI, aby přijímala rozhodnutí, která dodržují standard společnosti.
 
Konzistence AI je bezvadná a společnost je může vyškolit. Firemní školení AI umožňuje velmi zákaznický zážitek.
 
AI je revoluční lidských zdrojů poskytuje bezpečný a účinný způsob ochrany zaměstnanců. Celkově umělá inteligence se zdá být budoucností talent managementu.

Tagy:

Anurag Rastogi

0 Komentáře

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

Přihlásit se k odběru našeho newsletteru

Připojte se k našemu seznamu adres a získejte nejnovější zprávy a novinky od našeho týmu.

Úspěšně jste přihlášeni k odběru!

sdílet Tato
%d blogeři, jako je tento: