Alles in hierdie wêreld werk aan data. Maar data is van geen nut as ons geen insig daaruit kan kry nie, en dit moet eenvoudig en maklik verstaanbaar wees. Dit is die rede waarom data-visualisering in die prentjie gekom het.